Referanser
Conipur HG FL Premium Conipur HG FL Premium

- Et ekstremt sterkt og brannmotstandig sportsdekke -

Kirkenes Fjellhall

Bruksområde:

Flerbruksdekke i rømningsvei, idrettshaller, gymsaler, trimrom, aerobic etc. Stor referansemasse i Norge og internasjonalt.

CONIPUR HG FL Premium er konstruert for å tåle brann og store, varierte påkjenninger. I tillegg til å være det mest brannsikre gulvet på markedet, overgår CONIPUR HG FL Premium kravene og bestemmelsene til IHF, BWF og FIBA. Det er også godkjent og anerkjent i forhold til norske og internasjonale krav og bestemmelser. Gulvet holder de nye kravene til den Europeiske brannstandaren EN 13501-1, og er klassifisert Bfl-S1, som er en svært høy brannklasse.
CONIPUR HG FL Premium inneholder en spesialdempende matte som lagt på betong demper hele 34%.  Dette er høyere enn hva som er påkrevet i 2016.

CONIPUR HG FL Premium er et moderne og godt akseptert underlag for tradisjonelle hallidretter. Det anbefales også for anlegg som i tillegg til idrett, benyttes til aktiviteter som messer, dans, forsamlinger, utstillinger og konserter uten å måtte tildekkes.


Egenskaper:

• Holder kravene til brannklassen Bfl-S1
• Testet mot VOC Emisjons AgBB
• UV-resistent overflate
• Ingen skjøter og fuger, sparkles på i flere adskilte arbeidsoperasjoner "vått i vått".
• Varig elastisk
• Tåler store og varierte laster
• Løsemiddel fri
• Minimalt vedlikehold
• Underholder ikke brann
• Hygienisk toppflate, lett å holde ren
• Tåler sigarettrøyk uten å avsette varige merker
• Ingen krymping
• Aldringsstabilt


Produkttype:

Polyurethane, selvutjevnende og løsemiddelfri, støpt på støtdempningsmatte av gummigranulat. Leveres i punktelastisk eller kombielastisk oppbygning.

Teknisk informasjon:

  Høyde: 10 / 13 mm  
 

Demping:

31%/34%  
Friksjon: 0.40-0.50
Vertikal deformasjon: 0.6 mm
Ballsprett: 99%
Rullemotstand: >1,5 kN
Gjennomlokking: 15 Nm
Punktelastisk: Ja
Kombielastisk: Ja, sammen med et
flatelastisk underlag.
Godkjent emisjonstestet: AGBB
Brannmotstand: Bfl-S1

LINKER

FARGER
Vaske- og belastningsrutiner

IHF-sertifikat
FIBA-sertifikat
Emisjon

Jernbanegata 7
2406 Elverum
TLF: +47 624 11 000 Epost: support@elv.no
Org no : 974228556